Stanoviská

Vzhľadom k tomu, že Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava zrušil všetky stanoviská taxislužieb, taxíky sa vysielajú z garáží spoločnosti.

Priemerný čas dojazdu na adresu zákazníka je cca 10 minút.