Kartový Systém – expres-taxi Karta

Ponúkame Vám možnosť využívať naše služby bezhotovostnou platbou prostredníctvom EXPRES TAXI karty. Ako to funguje ? Po skončení jazdy vystaví vodič taxislužby kontrolný doklad v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kópiu odovzdá Vám ako objednávateľovi služby. Za uskutočnené služby zašleme faktúru do 5 dní od ukončenia kalendárného mesiaca. Súčasťou faktúry bude podrobný výpis, ktorý obsahuje dátum, čas, číslo vozidla taxislužby a sumu za vykonanú jazdu, čím zabránite zneužívaniu firemných prostriedkov a zjednodušíte účtovníctvo. V prípade jázd mimo Bratislavu sa určia pre jednotlivé mestá ceny dohodou, so špeciálnymi zľavami pre užívateľa kartového systému.

expres-taxi-Karta

expres-taxi Karta